Notice

बिदा सम्बन्धमा

Notice

26 Dec, 2019

बाणगंगा नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार आज २०७६ पौष १० गते नगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द रहने जानकारी आएको हुँदा हाम्रो विद्यालय पनि सोही अनुरुप बिदा रहने जानकारी गराउँदछौँ ।